Solicitantul

Numele organizaţiei

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Cod de înregistrare fiscală 13729380
Adresa instituţiei Str. General Berthelot, nr 28-30, sector 1, 010168, Bucureşti
Adresa oficială de e-mail a instituţiei public@min.edu.ro
Web page www.edu.ro