Scop

 

Obiective specifice ale proiectului, care faciliteaza indeplinirea obiectivului general al proiectului, sunt:

1. Identificarea problemelor specifice activitatilor de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare, prin realizarea unui studiu exhaustiv;

2. Redefinirea procedurilor si fluxurilor de lucru specifice activitatilor de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare;

3. Generarea unui cadru procedural nou prin dezvoltarea unor instrumente moderne de sprijinire a activitatilor de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare;

4. Cresterea competentelor personalului, prin activitati de instruire specifica pentru utilizarea sistemului implementat prin prezentul proiect;