Obiective

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea eficacității organizaționale a Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice prin implementarea unui sistem modern de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare.

Proiectul răspunde astfel obiectivului specific al Domeniului major de intervenție 1.2 - Creşterea responsabilizării administraţiei publice  din cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, care pune accentul pe sprijinirea activităţilor de reorganizare.

Proiectul va aduce  de asemenea o contribuție semnificativă la îndeplinirea obiectivului general și obiectivelor specifice ale PODCA, argumentarea fiind prezentata in continuare. În primul rând, implementarea acestui proiect permite îmbunătăţirea sistemului de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare. De asemenea, proiectul asigură creșterea gradului de transparență și control asupra proceselor, dar și o mai bună implementare şi aplicare mai bune a legislaţiei in domeniu. Implementarea proiectului asigură o infrastructură adecvată activitățtii MENCS de gestionare a activităților menționate, fiind astfel posibilă îmbunătățirea eficacității organizaționale.