Justificarea Necesității Implementării Proiectului

Conform Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, art. 125 alin. (2), art 158 alin (4), art. 166 alin (2), art. 168 alin (5), (7) si (8), art. 170 alin (1), (3) si (4), art. 192 alin (1) si (5), art. 217 alin (1), art. 219 alin (1), art. 220 alin (2), art. 295 alin (1), art. 300 alin (1), (4) si (5), MENCS este institutia responsabila pentru activitatile specifice referitoare la acordarea titlurilor doctorale si gestionarea titlurilor universitare. Atributiile sale in acest sens sunt desfasurate prin Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitar (CNATDCU), organisme consultative al MENCS conform art. 217 alin (1) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011.Necesitatea proiectului de fata este determinata de numarul foarte mare de activitati desfasurate de catre Solicitant (Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice), in ceea ce priveste preluarea, evaluarea si informarea privind tezele de doctorat si gestionarea a titlurilor universitare.

Procesul de obtinere a titlului de doctor este structurat in 5 etape majore, descrise in continuare si prezentate schematic in Figura nr. 1.

 

In prima etapa, lucrarea de doctorat este elaborata de aspirantul la titlul de doctor, sub indrumarea unui profesor coordonator din cadrul uneia din cele 48 de scoli doctorale existente in cadrul Universitatilor de Stat din Romania. In cadrul acestei prime etape, are loc inclusiv evaluarea lucrarii, de catre o Comisie constituita la nivelul Universitatii. In urma evaluarii, in cazul in care se considera ca lucrarea evaluata corespunde standardelor etice si de calitate in domeniul vizat, Comisia emite o decizie de aprobare, iar lucrarea este transmisa mai departe, in format electronic, catre MENCS, in vederea parcurgerii urmatoarelor etape de evaluare.

Cea de-a doua etapa de evaluare se desfasoara in cadrul MENCS, de catre Comisia de specialitate din cadrul CNATDCU. Regulamentul de organizare si functionare al CNATDCU este stabilit de Ordinul Ministrului Educatiei Nationale 3759–3761 in Monitorul Oficial nr. 138 din 23.02.2011. Conform metodologiei de lucru, aceasta comisie se stabileste din baza de experti CNATDCU. Principala problema legata de aceasta etapa de evaluare este reprezentata de inexistenta unui sistem informatic care sa sustina procesul, in scopul identificarii tentativelor de plagiat. Evaluarea se realizeaza pe baza experientei didactice a expertilor si a bazei de resurse pe care acestia o au la dispozitie, in special materiale pe suport de hartie si resurse disponibile online. In urma procesului de evaluare, Comisia emite un Referat de aprobare sau de respingere a lucrarii.

Proiectul isi propune sa solutioneze problemele identificate in desfasurarea acestei etape de evaluare, prin punerea la dispozitia MENCS a unui instrument integrat care va permite:

- implementarea unui sistem care va permite evaluarea modului de respectare a conditiilor formale privind transmiterea dosarelor necesare pentru evaluare (existenta tuturor documentelor, respectarea termenelor de depunere etc);

- automatizarea procesului de repartizare a expertilor in Comisiile de evaluare ale CNATDCU, pe baza unor criterii predefinite, in vederea asigurarii unei evaluari obiective a lucrarilor;

- implementarea unui instrument de verificare a tezelor prin programe specifice de identificare a plagiatului (anti-copy);

- generarea unor rapoarte cu privire la rezultatele evaluarii tezelor de doctorat si pastrarea acestora intr-o baza de date, pentru a putea fi folosite in cadrul evaluarilor ulterioare;

In vederea implementarii acestui sistem, MENCS va dezvolta o procedura de lucru care va fi impusa Scolilor doctorale. Conform acestei proceduri, in vederea obtinerii avizarii de catre MENCS a lucrarii si a emiterii titlului de doctor, va trebui transmis un dosar in format fizic, conform procedurilor actuale, si suplimentar, lucrarea de doctorat in format electronic precum si un rezumat de 1500 cuvinte in limba romana, precum si intr-o limba de circulatie internationala, pe baza carora se vor rula teste specifice de identificare a tentativelor de plagiat.

In cea de-a treia etapa de evaluare, CNATDCU, pe baza evaluarilor realizate de membrii Comisiei de specialitate, emite un Referat de aprobare sau de respingere a dosarului. In cazul respingerii dosarului, se procedeaza la informarea scolii doctorale care a promovat respectivul dosar cu privire la motivele respingerii. Potrivit Legii Educatiei Nationale, Art. 158, alin. (4), MENCS (prin CNATDCU), realizeaza evaluarea periodica scolilor doctorale si acreditarea acestora. Implementarea proiectului permite cresterea calitatii acestui proces prin crearea unei baze de date cuprinzand rezultatele evaluarii si generarea unor rapoarte specifice, privind nivelul de calitate al lucrarilor pe fiecare scoala doctorala. Consideram ca acest instrument implementat are o importanta deosebita in ceea ce priveste asigurarea unei calitati ridicate a procesului didactic in Scolile doctorale.

Etapa a patra consta in Emiterea Ordinului de Atestare a titlului de doctor, in cazul unei evaluari pozitive din partea CNATDCU, respectiv a Ordinului de respingere, in cazul in care se constata ca lucrarea nu respecta conditiile formale de depunere sau aceasta nu indeplineste conditiile minime din punct de vedere al calitatii si eticii.

Etapa a cincea consta in publicarea on-line a lucrarii de doctorat, pe site-ul web al Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. In prezent acest lucru nu este posibil, in conditiile in care nu exista un intrument adecvat acestui scop. Implementarea proiectului solutioneaza aceasta problema, intrucat prevede dezvoltarea unui intrument care permite publicarea on-line a lucrarilor si rezumetelor acestora, care vor putea fi accesate ulterior in vederea sustinerii calitatii procesului de evaluare. De asemenea, intrumentul informatic implementat include o sectiune de Rapoarte privind neregularitatile identificate, care pot fi fi utilizate ulterior de catre expertii din Comisiile de specialitate in vederea imbunatatirii procesului de evaluare.

Proiectul vizeaza de asemenea optimizarea sistemului de gestionare a titlurilor didactice, proces care este prezentat schematic in Figura nr. 2. 

 

 

In prima etapa, la nivelul universitatii se depune dosarul necesar obtinerii titlurilor didactice, care include toate documentele impuse de metodologia in vigoare. Evaluarea realizata la acest nivel are rolul de verificare a conformitatii administrative a dosarului (existenta tuturor documentelor necesare, indeplinirea criteriilor de obtinere a titlului etc). In cazul avizarii favorabile, acest dosar este tranmis catre MENCS, care realizeaza urmatoarele etape de evaluare prin CNATDCU, conform Art. 192 alin. (1) din Legea Educatiei Nationale:  Asigurarea calitatii învatamântului superior si a cercetarii stiintifice universitare este o obligatie a institutiei de învatamânt superior si o atributie fundamentala a Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. În realizarea acestei atributii, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice colaboreaza cu ARACIS, cu alte agentii înscrise în EQAR, precum si cu CNCS, CNATDCU, Consiliul de etica si management universitar (CEMU) si alte organisme cu competente în domeniu conform legislatiei în vigoare.

Cea de-a doua etapa de evaluare se desfasoara in cadrul MENCS, de catre Comisia de specialitate din cadrul CNATDCU. In urma evaluarii dosarelor necesare obtinerii titlurilor universitare, expertii evaluatori prezinta Rapoarte de evaluare, care vor sta la baza fundamentarii Referatului de aprobare sau respingere emis de CNATDCU.

Proiectul isi propune sa solutioneze problemele identificate in desfasurarea acestei etape de evaluare, prin punerea la dispozitia MENCS a unui instrument integrat care va permite:

- implementarea unui sistem care va permite evaluarea modului de respectare a conditiilor formale privind transmiterea dosarelor necesare pentru obtinerea titlurilor universitare;

- automatizarea procesului de repartizare a expertilor in Comisiile de evaluare ale CNATDCU, pe baza unor criterii predefinite, in vederea asigurarii unei evaluari obiective a dosarelor;

In cea de-a treia etapa, CNATDCU, pe baza evaluarilor realizate de membrii Comisiei de specialitate, emite un Referat de aprobare sau de respingere a dosarului. In cazul respingerii, se procedeaza la informarea universitatii care a promovat respectivul dosar cu privire la motivele care au stat la baza deciziei. Prin proiect se asigura crearea unei baze de date, care cuprinde intregul set de documente si motivele care au stat la baza deciziei de respingere.

Cea de-a patra etapa consta in emiterea Ordinului de atribuire a titlului universitar, in cazul in care MENCS, prin CNATDCU emite un referat de aprobare a dosarului. Prin proiect se va dezolva, in cadrul intrumentului informatic, un sistem de prezentare on-line a stadiului evaluarii dosarelor si a eliberarii titlurilor didactice.

Sintetizand cele prezentate anterior, concluzionam capPrin prezentul proiect se aduce o contributie importanta asadar dezvoltarea capacitatii administrative a Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, redefinirea procedurilor si fluxurilor de lucru, generarea unui cadru procedural nou si implementarea unui sistem modern, care asigura folosirea mai eficienta a factorului uman si eliminarea barierelor birocratice care afecteaza sistemul de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare.

Problema pe care solicitantul isi propune sa o solutioneze prin prezentul proiect este de ordin national, avand in vedere faptul ca prin implementarea sa Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice isi va imbunatati capacitatea administrativa privind procesele de acordare a titlurilor doctorale si de gestionare a titlurilor universitare.

Valoarea adaugata si beneficiile oferite de proiect in ceea ce priveste imbunatatirea eficacitatii organizationale si dezvoltarea capacitatii administrative a Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice privind activitatile de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare:

- creşterea eficienţei şi eficacitaţii, prin combaterea mai eficienta a plagiatului, reducerea numarului de erori si reducerea timpului de procesare a dosarelor;

- cresterea performantei proceselor decizionale;

- creşterea eficienţei utilizarii fondurilor publice;

- imbunataţirea sistemului de evaluare a scolilor doctorale;

- facilitarea colaborarii la nivel european şi internaţional cu institutii si organisme similare;

Avand in vedere faptul ca prin Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, art. 14 alin. (1), se prevede ca MENCS proiecteaza, fundamenteaza si aplica strategiile nationale în domeniul educatiei, este evident faptul ca o investitie de o asemenea anvergura nu poate fi demarata si implementata de o alta institutie publica. MENCS isi asuma rolul de promotor al calitatii in sistemul de educatie, iar prin prezentul proiect isi propune sa solutioneze problemele cu care se confrunta in ceea ce priveste activitatile de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare.