Materiale

05.05.2014 - Comunicat de presă

Prezentare proiect

Raport de consultanta privind sprijinirea adoptiei sistemului si managementul schimbarii – 1

Raport de consultanta privind sprijinirea adoptiei sistemului si managementul schimbarii – 2

Articole publicate

Raport de analiza a sistemului de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare

Raport privind redefinirea procedurilor si fluxurilor de lucru

Raport verificare antiplagiat

Comunicat de presa lansare proiect

Manual de utilizare modul Obținere titlu de doctor – Utilizator evaluator contestații CNATDCU

Manual de utilizare modul Obținere titlu de doctor – Utilizator Membru consiliul General CNATDCU

Manual de utilizare modul Obținere titlu de doctor – Utilizator MENCȘ

Manual de utilizare modul Obținere titlu de doctor – Utilizator Universitate

Manual aplicatii practice administratori de sistem

Manual aplicatii practice utilizatori finali

Ghid pentru evaluarea tezelor de doctorat – document în dezbatere

Prezentare conferinta finalizare - proiect

Prezentare conferinta finalizare - platforma

Comunicat de presa finalizare proiect

 

"Toate drepturile asupra lucrărilor  realizate sunt rezervate Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în calitate de Beneficiar al proiectului Cod SMIS:38699, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013.

Nici o parte din aceste lucrări nu poate fi reprodusă în scopuri comerciale".