Grupul Țintă

Din punct de vedere institutional, grupul tinta vizat de prezentul proiect este reprezentat de:

- Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS)

- Unitatea Executivă Pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltarii și Inovării (UEFISCDI)

 

Grupul țintă vizat direct de proiect este reprezentat de 150 funcționari publici, după cum urmează:

 -  persoane din Direcția Generală Invatamânt Superior, Echivalarea și Recunoașterea Studiilor și Diplomelor;

 -  persoane din Secretariatul tehnic al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU);

 -  persoane din Unitatea Executivă Pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI);

 -  persoane din Direcția Generală Juridică și Contencios (judecă contestații, elaborează actele normative pt metodologiile stabilite) a  MENCS;

 -  angajați din Corpul de Control al Ministrului (operează cu bazele de date privind preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare;

 -  angajați din departamentul IT al MENCS, care va asigură suport pentru utilizare pentru utilizatori, după finalziarea implementării proiectului; 

 -  persoane din Direcția Audit Intern a Ministerul Educației și Cercetării Științifice;

 -  persoane din cadrul MENCS care vor fi instruite pentru administrarea sistemului informatic, în vederea valorificării optime a potențialului acestuia; 

 

Implementarea proiectului asigură un impact pozitiv la nivelul unui grup mult mai larg, reprezentat de următoarele categorii de beneficiari indirecți (persoane și instituții):

 -  Cadrele didactice din universitățile de stat, care vor beneficia de un sistem îmbunătățit de gestionare a titlurilor științifice;

 -  Directorii școlilor doctorale de stat: 48 persoane;

 -  Universitățile de stat (finanțate din bugetul de stat): 48 instituții; 

 -  Studenții și doctoranzii din sistemul de învățământ de stat.