Activitati

Activitățile proiectului:

A1 - Managementul proiectului
A2 - Asigurarea măsurilor de informare și publicitate privind derularea proiectului`
B0 - Organizarea a 4 vizite pentru schimb de experiență și bune practici în 4 state europene
B1 - Realizarea unui raport de analiză cu privire la sistemul de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare în cadrul MENCS
B2 - Asigurarea infrastructurii necesare pentru implementarea proiectului
B3 - Dezvoltarea și implementarea unor instrumente moderne de sprijinire a activităților de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare în cadrul MENCS
B4 - Testarea proceselor de lucru și a sistemului suport.
B5 - Analiza rezultatelor, pe baza activităților desfășurate în faza pilot
B6 - Realizarea unui raport cu recomandări de îmbunătățire la nivel funcțional și tehnic.
B7 - Formarea a 80 persoane din cadrul MENCS în domeniul Managementului Învățământului Superior
B8 - Instruirea Grupului ținta pentru utilizarea corespunzătoare a instrumentelor implementate prin proiect
B9 - Sprijinirea adopției sistemului și managementul schimbării