Relevanță

Proiectul „Sisteme moderne de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice” răspunde obiectivului specific al Domeniului major de intervenție 1.2, asigurând o îmbunătățire de structură și proces în ceea ce privește preluarea, evaluarea și informarea privind tezele de doctorat și gestionarea titlurilor universitare în cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Prin urmare, realizarea proiectului de față, concretizată în atingerea obiectivelor fundamentate, contribuie - alături de celelalte proiecte finanțate - la îndeplinirea obiectivului specific al axei 1.2 din Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative - îmbunătătirea capacitătii în ceea ce privește responsabilizarea administrației publice.

 

 Având în vedere modificările de structură și proces aduse de Legea Educației Naționale, dar și documentele strategice care guvernează activitatea MECS, este strict necesară dezvoltarea unui sistem informatic integrat la nivelul întregului sistem educațional care să conțină o bază de date de cunoștințe referitoare la reglementarea și controlul activității, informații statistice, nevoie generată de deficiențele majore pe care le prezintă managementul informațiilor, de imperativul coordonării activităților și de întârzierile în luarea deciziilor.

Subscribe to Teze pentru Doctorat RSS